Min sommar spenderades på Kv. Eken på Villagatan på Östermalm. En K-märkt fastighet byggd 1900 tillika en plats där lärdomarna aldrig tar slut. Till en början gick mycket tid åt till att lära känna huset och sätta mig in i det arbete som skulle göras men med tiden hamnade allt mer ansvar på mig. Slutligen landade det i att jag blev ansvarig för att gå försyner, fånga upp kompletteringsarbeten, sammanställa dessa och se till att arbetsmomenten genomfördes. Ett arbete jag även kommer fortsätta med under hösten vid sidan av studierna.

Något som har varit extra spännande med just det här projektet är att man ska undvika större ingrepp i huset. Man jobbar hela tiden med att bevara så mycket av den bärande konstruktionen som möjligt och ytskikten ska återställas likt ursprunglig form. I och med detta har jag fått vara med och lösa olika typer av spännande arkitektur- och konstruktionsrelaterade problem som uppstått men också fått se stuckaturer växa fram, konsten i att lägga fiskbensparkett och fascinerats över vassen som sticker ut i väggar och bjälklag.

Som byggingenjörsstudent får man den teoretiska biten i skolan men det är ingenting som går upp mot den lärdom man har med sig efter en sommar på en byggarbetsplats. Får man chansen att praktisera måste man ta den. Och det viktigaste – man får inte glömma att söka sig till Metrolit – ett företag jag ger mina varmaste rekommendationer!

Amanda Andersson

Studerar Byggteknik och design på KTH