Uppdaterad information i samband med lättade restriktioner av Covid-19.

I samband med att restriktioner hävs den 29:e september och allmänna råd lättas kommer vi in i en ny fas i pandemin. Metrolit ser det fortsatt som viktigt att fortsätta medverka i att minska smittspridningen i samhället och arbetar i verksamheten utifrån Folkhälsoinstitutets riktlinjer. Vi fortsätter att noga följa utvecklingen av vad som sker i samhället gällande Covid-19.

Tillsammans bidrar vi till minskad smittspridning!