Uppdaterad information om Metrolits åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19.

Metrolit har sedan utbrottet av Covid-19 följt händelseutvecklingen noga. Pandemin är tyvärr långt ifrån över. Vi ser just nu en ökad smittspridning i samhället och de regioner där vi är verksamma, främst Stockholmsregionen.

Följ myndigheternas rekommendationer och håll er uppdaterade
Det är viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen i samhället. Håll dig uppdaterad om den senaste informationen och händelseutvecklingen samt följ myndigheternas rekommendationer. I nuläget innebär rekommendationerna bland annat, men inte enbart:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Har du nytillkomna symptom på Covid-19, kontakta 1177
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder
  • Håll avstånd
  • Använd digitala möten i möjligaste mån

Bibehållen produktivitet med kvalité
Vi har kontinuitetsplaner som beskriver hur vi ska agera ifall nyckelpersoner insjuknar eller om det skulle ske andra stora störningar. Understödjande processer finns på plats och är säkrade för att kunna fungera på distans, såsom IT-support till våra medarbetare, HR-stöd och ekonomifunktion. Vi hjälper varandra att upprätthålla produktiviteten och undvika att produktiviteten stoppas.

Sedan utbrottet av Covid-19 har vi bibehållit produktiviteten och levererat projekt med god kvalité. Det är glädjande att vi fortsätter leverera fina projekt tillsammans och vi uppskattar allas insatser i denna speciella tid.

Tack
Vi vill rikta ett tack till kunder, samarbetspartners, underentreprenörer, konsulter och sist men inte minst våra fantastiska medarbetare – Tack för att ni håller i och håller ut! Tillsammans bidrar vi till minskad smittspridning.

Företagets stabilitet
Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och agerar uthålligt. Metrolit har en stabil ägarstruktur, en god finansiell struktur, stark likviditet och högsta kreditrating. Detta innebär att vi har en stabil grund att stå på, en tro på framtiden och att vi kommer kunna fortsätta leverera med hög kvalitet, även om omvärlden just nu har satt de normala spelreglerna ur balans. Trots den rådande pandemin har vi under 2020 haft i princip full beläggning och i stort kunnat leverera enligt tidplan i våra projekt. Vi har en stark orderbok och ser med stor tillförsikt på 2021.