Under denna sommaren har jag hjälpt till som arbetsledare på Historiska museet där vi har renoverat kontorslokaler åt Statens Fastighetsverk. Under detta projekt har vi arbetat vägg i vägg med pågående utställningsverksamhet och historiska föremål vilket har inneburit extra hänsynstagande och eftertänksamhet. Projektet har även inneburit en del logistiska utmaningar då vi stundtals arbetat med fyra olika etapper samtidigt på tätbefolkade Östermalm där platsbristen är ett faktum. God kommunikationen med beställaren och internt har varit mycket viktig. Som arbetsledare på Metrolit får man ta mycket ansvar och man känner sig snabbt betydelsefull och inkluderad. Det finns samtidigt mycket att lära och alltid någon erfaren på plats att fråga.

Jag kan starkt rekommendera andra studenter att söka sig till Metrolit. Det är ett genuint företag med goda värderingar där slutkundens och beställarens behov alltid står i centrum. Metrolit har nischat sig på ROT-projekt vilket innebär utmaningar vitt skilda från nybyggnadsprojekt. Det gäller att vara flexibel, kunna lösa oförutsedda problem och att vara uppmärksam. Man vet aldrig helt säkert vad som döljer sig bakom väggarnas ytskikt i en historisk byggnad.

 

Emma Gustafsson

Studerar Civilingenjör Samhällsbyggnad på KTH