Metrolits första uppdrag för Telge Fastigheter innebar anpassning och ombyggnad av lokaler mitt i Södertälje centrum (Nygatan 23, kvarteret Humlan) för att bättre passa Försörjningstöds känsliga och emellanåt utsatta verksamhet. Ombyggnaden utfördes med pågående verksamheter och boende i huset. Ett gott och nära samarbete mellan beställare, entreprenör och Försörjningsenheten blev nyckeln till framgång.

Högriskverksamhet önskade säkrare arbetsmiljö

Försörjningsstöd, en avdelning som tillhör social- och omsorgskontoret i Södertälje, är sedan länge en av Telge Fastigheters många hyresgäster. De hade under flera år känt sig trångbodda och upplevde att lokalerna de verkade i inte riktigt fungerade för deras känsliga verksamhet som krävde en mycket säker och god arbetsmiljö. Alla medarbetare fanns dessutom inte på ett och samma kontor, utan satt på olika ställen runt om i staden. Telge beslöt då tillsammans med social & omsorgskontoret att bygga om befintliga kontorslokaler och anpassa bottenvåningen i huset, som då var bank och parkeringshus, till hyresgästens speciella behov av reception och besöksrum i olika säkerhetsklasser.

Bank och garage blev reception och besöksrum.

Bank och garage blev reception och besöksrum.

Reception, säkerhetsklassade besöksrum och öppna kontorslandskap

Ombyggnaden startade i april 2016 och var klar hösten 2017. Den omfattade fem våningar om totalt ca 3000 kvm. Metrolit började med bottenplanet och genomförde sedan kontorsanpassningen på övriga våningar, som resulterade i öppna landskap istället för cellkontor. I bottenvåningen byggdes, förutom en ny reception, 35 besöksrum av olika karaktär. Kontorsanpassningen resulterade i 140 arbetsplatser, personalmatsal och personalutrymmen, som gjorde det möjligt för Försörjningsstöd att samlas på ett och samma kontor.

Nyrenoverat konferensrum.

Nyrenoverat konferensrum.

Hyresgäster i byggnaden 24/7

Under ombyggnaden pågick verksamheten hela tiden, även om en del av personalen flyttades till annan byggnad. Det fanns även andra hyresgäster, både affärsverksamheter och boende som påverkades av bygget. För att förebygga missnöjda hyresgäster under ombyggnaden så har projektledningen gått ut med öpande information till hyresgästerna och tagit in deras synpunkter när det gäller tidpunkter för tex störande arbeten. Ett nära och gott samarbete med Försörjningsenheten är också en viktig anledning till att produktionen ändå flöt på bra under produktionstiden.

Förtroende, engagemang och dialog förde projektet i mål

Ombyggnadsprojektet har gått väldigt bra och grundförutsättningen var att relationen mellan Telge och Metrolit snabbt blev stark och trygg.

– Det här var första uppdraget tillsammans med Metrolit, därför var det mycket viktigt att vi skapade ett förtroende gentemot varandra och det lyckades vi skapa snabbt. Tryggheten fanns, vi kunde lita på varandra, säger Ronny Eriksson Telge Fastigheter.

– Man skapar sig en bild väldigt fort när det kommer in en ny entreprenör genom att se hur städat och snyggt det är. Är det ordning och reda, har de rätt utrustning på sig och sköter arbetsmiljön då vet jag att de här människorna vet vad de ska göra och det är viktigt för oss, säger Patrik Myrenius byggledare Telge Fastigheter.

Något som Metrolit har uppskattat är Telges engagemang i projektet. Telge har som policy att hyra in så lite konsulter som möjligt när det gäller projektering och byggledning, utan vill försöka sköta så mycket som möjligt med egen personal och besöker ofta byggarbetsplatsen.

– Vi hittade ju ett väldigt bra sätt att jobba tillsammans, då vi har haft ett öppet samtal hela tiden och har gemensamt kunnat prata om problem som uppstod. Det har ju gjort att det blivit färre brandkårsutryckningar än normalt, säger Gunnar Jacobsén platschef på Metrolit.

Nöjd beställare

Det goda samarbetet gav resultat. Alla samverkansmål som sattes upp för projektet innan byggstart har nåtts.

– När vi summerade efter avslutat projekt så var dom mål vi satte upp i inledningen av projektet i hamn allihop och de uppfylldes med bravur. Vi är nöjda, säger Ronny Eriksson.