HUR VI JOBBAR

Projektstyrning, kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Metrolit har valt att integrera arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) med vår projektstyrning, på så sätt blir det en naturlig del av vårt dagliga arbete och vårt sätt att driva projekt. Det innebär att vi ständigt kommunicerar och hanterar KMA-frågorna i möten med våra kunder, medarbetare och underleverantörer.

BF9K certifierade

Metrolit är certifierade enligt BF9K, som är ett lednings- och produkt­certifierings­system. Det ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Läs gärna mer om BF9K här.

Läs vår KMA-Policy här:

Metrolit KMA-Policy

Vill du veta mer om hur vi arbetar med KMA?

Kontakta mig!

Annika Nieminen KMA-ansvarig Metrolit 070-925 54 29