Project Description

Totalrenovering på sjukhus genomfördes utan att störa övrig vårdverksamhet

KUNDCASE – Samhällsfastigheter

På uppdrag av Ersta diakoni har Metrolit utfört en omfattande renovering av ett våningsplan på Ersta sjukhus. Under tiden pågick vårdverksamhet på övriga våningar i en byggnad som är över 100 år gammal. Tidplanen var benhård och inget fick gå fel. Med ett starkt fokus på kommunikation, samarbete och problemlösning lyckades man hela vägen. Idag verkar det en nöjd hyresgäst i de nyrenoverade lokalerna.

6000 kvm ska rivas för nytt sjukhus
När beslutet om att bygga ett nytt sjukhus var taget, stod Ersta diakoni inför den komplexa uppgiften att flytta i hop sina olika verksamheter på mindre yta för att i början av 2019 kunna riva två byggnader om cirka 6000 kvm. Det nya sjukhuset, som kommer kunna ta emot 50 % fler patienter än nuvarande sjukhus, beräknas stå klart 2022. Tills dess måste vårdproduktionen flyta på som vanligt. Rivningen av de 6000 kvm innebär ett antal ombyggnader av nuvarande sjukhuslokaler. Metrolit vann två av dessa entreprenader som omfattar Hospiceavdelningen och Psykiatriavdelningen.

– Metrolit vann i konkurrens om pris, men vi värdesatte också att vi fick träffa Leif (Metrolits platschef på projektet), den person som faktiskt skulle vara på plats. Vi förstod att Hospice-projektet var komplext, därför kändes det otroligt värdefullt att ha rätt person på plats. Dessutom hade Metrolit väldigt många idéer om hur man skulle kunna ta sig an utmaningarna i projektet, säger Catrin Viksten, Fastighets- och Säkerhetschefchef på Ersta Diakoni.

Ersta sjukhus

Leif Carlson Metrolit och Catrin Viksten Ersta diakoni framför sjukhusets entré.

21 hospiceplatser
Ombyggnaden pågick från mars 2017 till november 2017 och omfattade 1200 kvm.

– Vi rev ut en hel våning i det gamla sjukhuset så att det blev stomrent på hela våningsplanet. Därefter byggde vi 21 hospiceplatser med kök och personalutrymmen, nya badrum och nya vårdrum. Det skulle dessutom kopplas in andningsoxygen in i alla rum, säger Leif Carlsson platschef på Metrolit.

Gammal byggnad och pågående vårdverksamhet
Att bygga om i en byggnad som är så pass gammal är en utmaning i sig. Det är inte alltid det finns rätt handlingar och ritningar att utgå ifrån. I bland träffar man på saker i väggarna som inte borde finnas där och då kan det inträffa oförutsedda missöden.
En annan utmaning är att bygga under tiden det pågår vårdverksamhet på våningarna över och under. Därför blev kommunikationen med de pågående verksamheterna oerhört viktig.

– Så fort vi visste att det skulle hända något som de skulle kunna märka av pratade vi med dem innan, berättar Leif.

Personalen på avdelningarna hade dessutom möjlighet att närsomhelst kontakta Leif direkt.

– Bara vetskapen om att de hade makten att stoppa arbeten som lät, gjorde det lättare att stå ut med, säger Catrin.

Ibland behövdes det även göra ingrepp på de våningarna där det pågick verksamhet och då var Metrolit tvungen att anpassa arbetena efter de strikta krav på hygien som gäller på ett sjukhus. Det innebar noggranna förberedelser för att inte damma ner.
Ett av de tuffaste momenten i renoveringen var att koppla ihop installationerna till våningen under.

– Tidspressen var hård och det fick absolut inte gå snett. Vi visste inte hur det såg ut och inte hur mycket tid vi behövde egentligen. Men vi klarade det på den tiden vi fick, säger Leif.

Gott samarbete och proaktiv kommunikation
Projektet har gått väldigt bra trots tuffa utmaningar och anledningarna till det är flera.

– Vi har under hela tiden haft ett nära samarbete och har tillsammans fokuserat på att lösa problemen som uppstod istället för att hitta syndabockar. Vår egen aktiva driftspersonal, som har gedigen kunskap om husen, har varit väldigt involverade och Metrolit har varit lyhörda, säger Catrin Viksten.

Även underentreprenörerna har varit aktiva i projektet och bidragit med smarta och mer kostnadseffektiva lösningar på plats.
Kommunikationen med verksamheterna har skötts noggrant och varit proaktiv. Det har inneburit att sätta upp lappar i hissarna och ringa chefssjuksköterskorna så snart man vet att, och när, ett störande arbete kommer att utföras.

Vården har flutit på som vanligt
I vintras flyttade Hospiceavdelningen in i de nyrenoverade lokalerna och de är väldigt nöjda.
Effektmålet som sattes innan byggstart, att sjukhuset ska kunna upprätthålla normal vårdproduktion under byggtiden, har nåtts.

– Vi har klarat det. Ombyggnationerna har inte drabbat våra patienter i form av inställda operationer, vilket vi är mycket glada för, säger Catrin Viksten.

Uppehållsrum Hospiceavdelningen Ersta diakoni

Uppehållsrum på Hospiceavdelningen Ersta sjukhus.

HÖR AV DIG!

Vill du veta mer om oss, våra projekt och hur vi kan hjälpa dig höja värdet på din fastighet?
Hör av dig, så kontaktar vi dig!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.