Innan det var dags för mig att åka på utbyte till Singapore så fick jag spendera några veckor med Metrolit.
Under mina veckor på Metrolit så har jag blivit tilldelad olika arbetsuppgifter på projektet Tomteboda, en lokalanpassning åt MSB på 7000kvm.
Jag började sommarjobbet genom att läsa olika ritningar för projektet för att bekanta mig med projektet, ritningarna och programmet Metrolit använder för att hantera ritningar. De arbetsuppgifter jag fick göra har även innefattat till exempel; administration, offerthantering, samordna UE, SUA företag och anställda inför kommande moment, skyddsronder och ID06 hantering.
Jag trivdes väldigt bra på Metrolit och fick alltid hjälp när jag behövde. Det var alltid god stämning på arbetsplatsen och jag kände mig välkommen och som en i ”gruppen”.

– Hälsningar från ett soligt Singapore –
Romil Barmicho