31 maj, 2022 14:35

Bygg R1 AB blir en del av Metrolitkoncernen

Den 24 maj 2022 förvärvade Metrolit Holding AB samtliga aktier i Bygg R1 AB och delägarna i Bygg R1 AB återinvesterade samtidigt en betydande del av köpeskillingen i Metrolit Holding AB. Förvärvet möjliggör för Bygg R1 och dess ledning att tillsammans med Metrolit och dess huvudägare Bragnum Invest ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten. Förvärvet av Bygg R1 är en del av satsningen att bygga en stark byggkoncern med decentraliserade bolag under egna varumärken och med en beprövad, lönsam affärsmodell.

Bygg R1 grundades 2002 och har en entreprenadverksamhet som levererar ROT- och nyproduktionsprojekt till privata och offentliga fastighetsägare i Stor-Stockholm. Bolaget omsätter idag över MSEK 400 och har en resultatmarginal väl i paritet med Metrolits. Bolaget har idag närmare 60 anställda.

Tillsammans kommer koncernen efter förvärvet omsätta över MSEK 1,500 och bestå av mer än 250 medarbetare.

–  Bygg R1 AB blir en ny grundsten i den koncern vi på Metrolit lagt grunden för det senaste året. Vi är väldigt nöjda över att grundarna av Bygg R1 har valt att gå samman med oss. Tillsammans har vi en mycket fin plattform av gedigen branschkunskap och hög affärsmässighet som gör oss som koncern attraktiva för både kunder, medarbetare och potentiella nya förvärv.
Johanna Barnekow, VD Metrolit

–  Vi ser mycket positivt på att ingå i Metrolitkoncernen där vi fortsatt kan verka självständigt samtidigt som vi på ledningsnivå kan få stöd att utveckla företaget. Företagskulturen inom koncernen stämmer bra överens med hur vi själva arbetar och agerar. Hittills har vi bara fått positiva signaler från både personal och kunder vilket känns mycket viktigt. 
Leif Tynong, VD Bygg R1 AB

–  I Bygg R1 AB har vi funnit likasinnade människor som sätter byggkunskap och nöjda kunder främst! Vi är mycket imponerade av Bygg R1 ABs förmåga att under lång tid leverera olika byggprojekt av högsta kvalitet till återkommande kunder. Bygg R1 AB blir ett perfekt nästa steg för att, tillsammans med Metrolits olika verksamheter, utveckla en ledande byggkoncern med starka självständiga bolag under egna varumärken.
Christer Wiberg, Styrelseordförande Metrolit Holding AB

Kontakt:

Christer Wiberg, styrelseordförande Metrolit, 073-330 30 27, christer.wiberg@bragnuminvest.com

Johanna Barnekow, VD & koncernchef Metrolit, 076-130 60 31, johanna.barnekow@metrolit.se

Leif Tynong, VD Bygg R1 AB, 08-29 57 00,
leif.tynong@byggr1.se

Tillbaka