Stambyten

Vi har stor erfarenhet av stambyten åt offentliga och privata kunder. Specialanpassade processer från etablering till besiktning gör att stambytena flyter på effektivt. Tekniskt komplicerade projekt med till exempel kvarboende är en del av vår expertis. Ett stambyte är viktigt för husets välmående och att det görs på rätt sätt är avgörande för att byggnadens ska stå stark under lång tid.

Vi har stor erfarenhet av stambyten åt offentliga och privata kunder. Specialanpassade processer från etablering till besiktning gör att stambytena flyter på effektivt. Tekniskt komplicerade projekt med till exempel kvarboende är en del av vår expertis. Ett stambyte är viktigt för husets välmående och att det görs på rätt sätt är avgörande för att byggnadens ska stå stark under lång tid.

Vi involverar alltid de boende via deras tillgång till Metrolitportalen, en plattform för kommunikation och information om hur projektet fortskrider i just deras bostad. Våra medarbetare är lyhörda och har rätt social kompetens och professionalism för att leverera i dessa miljöer. För stambyten med kvarboende har vi utvecklat processer som är anpassade för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt, både för de kvarboende och för oss.