Specialprojekt

Metrolit har gedigen erfarenhet av byggentreprenader åt beställare som upphandlar projekt där säkerhet, sekretess och diskretion är absoluta krav.

Metrolit har gedigen erfarenhet av byggentreprenader åt beställare som upphandlar projekt där säkerhet, sekretess och diskretion är absoluta krav. Den här typen av projekt kräver att Metrolits personal och underentreprenörer godkänns av beställarens säkerhetsavdelning och i förekommande fall även av SÄPO genom så kallade registerkontroller.

Säkerhetsklassen i projekten varierar och även kraven på hur vi måste arbeta. Projekten ställer höga krav på byggtekniskt kunnande, korrekt hantering av känsliga uppgifter samt god förmåga att planera framdrift så att tillgängliga resurser finns när de behövs.

En stor del av vår personal har genomgått registerkontroller och är insatta i de krav som ställs i denna typ av entreprenader. Vi har även ett väl utbyggt kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer med vana av att jobba tillsammans med oss i dessa känsliga miljöer.