Skolor och vårdbyggnader

Vi har lång erfarenhet av om- och tillbyggnation av samhällsfastigheter som vårdbyggnader, skolor och fritidsanläggningar.

Det är i skolan som Sveriges framtid tryggas och det är därför spännande för oss att vara med och forma den. Vi har lång erfarenhet av om- och tillbyggnation av samhällsfastigheter som vårdbyggnader, skolor och fritidsanläggningar.

Att Metrolit ställer upp en kompetent och professionell organisation även i dessa projekt är givetvis självklart. Lika självklart är det att våra medarbetare är lyhörda och har rätt social kompetens för att leverera i dessa miljöer.

I utförande -eller totalentreprenad arbetar vi tillsammans med våra kunder för att ta fram den bästa tänkbara miljön för vård och skolinrättningar. Komplicerade projekt i sjukhusmiljö kräver ofta kreativa lösningar i en arbetsmiljö som inte sällan delas med tredje man, det vill säga verksamheten. På sjukhus står patienten i centrum och med oss som partner kan beställare känna sig trygga med att patienternas rätt till vård säkerställs genom vår noggranna planering och arbetsberedning.