Lokalanpassningar

Vår kompetens inom förädling av kontorslokaler, hotell och butiker har lett till långa samarbeten och återkommande kunder.

Vår kompetens inom förädling av kontorslokaler, hotell och butiker har lett till långa samarbeten och återkommande kunder. Vi har lång erfarenhet av ombyggnation och renovering av lokaler i Stor-Stockholm. Uppdragen varierar; från kontorsanpassningar som skapar stora mervärden till omfattande ombyggnationer med komplexa ingrepp i hela fastigheter.

Våra platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare har stor erfarenhet av att ta itu med dessa ombyggnationer. Genom att samverka med fastighetsägare och hyresgäster hittar vi balans i kvalitet, tid och kostnad. Vi samarbetar med ett brett kontaktnät av underentreprenörer som delar vår syn på projekt och levererar resultat på den nivå som Metrolit kräver.