Tomteboda

Metrolit har sedan 2018 haft förtroendet att renovera och hyresgästanpassa Tomteboda Gamla Postterminal. Byggnaden omfattar cirka 100 000 kvm och ägs av Terminal RE Tomteboda.

Projektbeskrivning:

Kund:
Terminal RE Tomteboda AB
Omfattning:
Metrolit har sedan 2018 utfört allt från mindre servicearbeten till större hg-anpassningar inom fastigheten. Den största enskilda entreprenaden omfattade 7000 kvm nytt kontor åt MSB där krav på kvalitet, säkerhet och sekretess var omfattande. Andra enskilda entreprenader har omfattat bl.a. hyresgästanpassningar åt Polarium, MSB, Northvolt, Thoren Business School samt byggnation av fastighetens gym. Service och underhållsarbeten har omfattat entréer, arbeten i garage, kommunikationsytor och trapphus. Metrolit har även utfört utvändiga arbeten såsom tak- och fasadarbeten. Vissa av verksamheterna inom Tomteboda är klassade som skyddsobjekt viket ställer stora krav på oss som entreprenör.
Byggtid:
2018- Pågående
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad i samverkan
Kvarboende:
Ja
Status:
Pågående

Kontaktperson:

Jonas Carlsson

Tillbaka