Den bästa byggnaden är den som aldrig rivs.

Det är därför vi är stolta över att erbjuda våra kunder ett äkta hantverk. Det genomsyrar hela vår verksamhet, vilken byggnad det än avser och vilken storlek på uppdrag det än är. Från hammare till styrelserummet.

Vårt erbjudande – ett äkta hantverk

På Metrolit anser vi att den bästa byggnaden är den som aldrig rivs. Det är därför vi är stolta över att erbjuda våra kunder ett äkta hantverk. Det genomsyrar verksamheten, vilka byggnader det än gäller och oavsett om uppdragen är stora eller mindre. Alla som jobbar hos oss ingår i ett snabbfotat lag med skickliga spelare som är erfarna, engagerade och enkla att ha att göra med. Lika mycket som vi tror på laget tror vi på individerna.

Därför ser vi till att våra medarbetare utvecklas i sina roller och får chans att prova nya positioner. På det viset skapar vi framtidstro hos alla involverade och ser till att det blåser medvind i företaget. Den medvinden sprider vi till våra uppdragsgivare som kan dra nytta av kompetens som resulterar i bra projekt. Sådana som kännetecknas av ett äkta hantverk och byggnader som mår så bra att de står starka år, efter år, efter år.

Vår vision

Att bli det ledande ROT- och servicebolaget genom att alltid vara kundens och medarbetarens första val. Vi levererar precision och expertis i varje moment i hela byggprocessen – från hammarslag till projektledning. Vi kallar det för att vi gör ”ett äkta hantverk”. Det har vi gjort ända sedan 1986.

Vår mission

Vi är ett personligt och engagerat byggföretag som bevarar byggnader, höjer värdet och tar hand om våra kunder och medarbetare på bästa sätt.

Vår affärsidé

Metrolit Byggnads AB ska bedriva om- och tillbyggnadsverksamhet i Stockholm och Mälardalsområdet. Vi ska i samverkan med våra kunder ta ansvar för idé, planering och genomförande av projekten för att kunna erbjuda korta totaltider och få verksamhetsstörningar för kunderna.

Historik

Metrolits resa inleddes när Peter Hertzman och Kjell Westerberg startade de första byggprojekten i fastighetsbranschen i Stockholm och Mälardalen. Starten blev framgångsrik tack vare Peters och Kjells entreprenörsanda, och deras känsla för kvalitet samt kundernas behov.

Entreprenörsanda och hög kvalitet ger resultat

Kärnan i Metrolit blev med tiden ett par skickliga arbetschefer som under flera decennier drev verksamheten mot ROT-projekt genom total- och genomförandeentreprenader. Lokal- och hyresgästanpassningar blev tidigt en betydande del av verksamheten. För kortare och mindre resurskrävande projekt som krävde ökad tillgänglighet och hög servicenivå skapades en egen byggserviceorganisation som nu är ett eget bolag.

 

Nya specialistområden

Metrolit är sedan många år en stabil aktör inom mellansegmentet i branschen. Flera specialistområden har utvecklats, till exempel:

  • Varsam renovering av känsliga miljöer och K-märkta byggnader
  • Ombyggnationer och renoveringar i säkerhetsklassade miljöer
  • Stambyten och totalrenoveringar av bostäder
  • Förädling av kontorslokaler, hotell och butiker
  • Om- och tillbyggnation av vårdbyggnader och skolor

Fokus på tillväxt och hållbarhet

År 2018 förvärvades majoriteten av aktierna i Metrolit av Bragnum Invest, ett svenskt investmentbolag inom small- och midcapsegmentet. Bragnum Invest fokuserar på förvärv och utveckling av företag med väletablerade affärsmodeller, starka varumärken och goda förutsättningar för tillväxt.

Genom det nya ägarskapet fokuserar Metrolit på hållbar och lönsam tillväxt; organiskt och genom förvärv. Ett exempel är att vi genom förvärvet av HRB Gruppen i april 2021 har en komplett försäkringsskadeverksamhet. Ett annat är att vi 2022 tog hem det största kontraktet i Metrolits historia; +500 mkr ROT löpande räkning åt en offentlig beställare.

Finansiell information

Ljus framtid

Idag omsätter Metrolit Entreprenad och Byggservice över 1 mdkr och har över 150 medarbetare, fördelat på 90 tjänstemän och 60 yrkesarbetare. Bolaget har sedan starten 1986 alltid visat svarta siffror. Vi fortsätter att utgå från vår kärnverksamhet och att välja rätt projekt för att bibehålla vår lönsamhet även under tillväxt. Vi vill att våra medarbetare ska kunna bygga en karriär där ambition och utveckling samverkar med våra mål. Nämligen att utveckla byggnader, höja deras värde och ta våra kunder in i framtiden. Det är detta som gör oss till Metrolit.

Organisationsschema

Se vad vi håller
på med just nu

Samarbeten med skolor

Rätt kvalitet och inriktning på dagens utbildningar

Metrolit samarbetar med flera skolor. Som representant för näringslivet sitter vi med i ledningsgrupperna på KTH och Nackademin. Ledningsgruppen består av ett branschföretag, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter samt representanter från kommun och högskola. Deras uppgift är att se till att utbildningen håller hög kvalitet och ger rätt kompetens. Fyra gånger per år sammanträder ledningsgruppen för att diskutera bland annat kursinnehåll, kursmål och utbildningens kvalitet.

Vi representerar näringslivet

För oss är det viktigt att vara med som representanter från näringslivet. Vi vill bidra till att studenterna ska ha möjlighet att få en gedigen utbildning med rätt kunskap. Och vi vill få tillgång till arbetskraft i framtiden som har den kunskap som byggbranschen efterfrågar.

Praktisera på Metrolit

Nuvarande och framtida samarbeten är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Vi letar ständigt efter nya talanger för att stärka vår organisation och säkra koncernens framgång.
På Metrolit finns möjlighet till utveckling, oavsett om du är erfaren eller just har startat din byggkarriär. Läs mer om detta under utveckling och karriär. Hör av dig om du har frågor eller är intresserad.

Värdeord och värderingar

Vi arbetar för att våra kunder ska uppleva att vi agerar med utgångspunkt från vår värdegrund:

  • Enkelhet – Agera enkelt
  • Engagemang – Bygg med engagemang
  • Erfarenhet – Led med erfarenhet

Vi vill upplevas som närvarande, personliga och flexibla. Vår företagskultur ska uppmuntra till engagemang och vilja att ta ansvar. Frihet under stort eget ansvar och kompetensutveckling på olika nivåer är mycket viktigt. Varje medarbetare får möjlighet att arbeta nära kund för att vara en viktig del i den värdeskapande processen.

Metrolits målsättning är att erbjuda varje medarbetare ett inspirerande och utvecklande arbetsliv. Självklart får alla möjlighet till karriärplanering och kontinuerligt lärande i jobbet.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför är ett av våra strategiska mål att attrahera branschens bästa medarbetare. Målsättningen är att behålla alla våra medarbetare. Som en attraktiv arbetsgivare tror vi på en ärlig, öppen dialog, omtänksamhet och ett positivt bemötande i alla lägen. Vi brinner för inkludering och mångfald och tolererar inte kränkande behandling.

Våra samarbetsskolor

 

Våra affärsområden

Timeline

Metrolit Byggnads AB startades. Omsättningen första året var 21 mkr.

Flera stabila återkommande kunder skapar lönsamhet och utvecklingsmöjligheter i företaget.

Erhåller SBAB:s kvalitetspris för ombyggnation av flerbostadshusen Kv Ånn och Kv Storavan i Årsta.

BF9K-certifiering.

Omsättning över 300 mkr. BJ Byggteknik AB förvärvas.

Bragnum Invest blir majoritetsägare.

Metrolit Service bolagiseras och organisation byggs.

– HRB Gruppen med fokus på försäkringsskador förvärvas. Detta stärker värdeerbjudandet vid sidan av byggservice.

– Trenad Nordic förvärvas, vilket gör att värdeerbjudandet stärks inom Service med stark affär mot privata fastighetsägare. 

– Vinner största kontraktet i Metrolits historia; +500 mkr ROT löpande räkning åt offentlig beställare.

– Metrolit passerar 1 mdr i omsättning och 150 anställda.

– Metrolit Holding AB förvärvar ett systerbolag, Bygg R1 AB.

– Metrolit Holding AB förvärvar ett systerbolag, L&J Byggteam AB.