Kulturminnesmärkta byggnader

Varsamt renoverar vi känsliga miljöer och har god erfarenhet av K-märkta byggnader av alla de slag.

Varsamt renoverar vi känsliga miljöer i K-märkta byggnader av alla de slag. Metrolit tar tillvara den erfarenhet och det kontaktnät som byggts upp genom åren och är specialister på ombyggnationer av klassade fastigheter i hela Stor-Stockholm.

Bevarandevärden och varsamhet är nyckelord i byggprocessen. Som exempel har vi totalrenoverat Sveriges Läkarförbunds fastighet, anpassat Sjöfartsverkets lokaler på Djurgården till moderna krav och byggt om Radisson Collection Strand Hotel på Blasieholmen medan hotellet var i full drift.

Vårt team av platschefer och arbetsledare har ett genuint intresse av kulturhistoriska värden. Tillsammans med vårt nätverk av yrkesskickliga entreprenörer utför vi allt från finsnickeri, stucco lustro och linoljefärg till granitsocklar, kalkputsade fasade och falsade koppartak. Vår kunskap att förvalta kulturen och historien har lett till långa samarbeten och återkommande kunder.