Leverantörer

Vi gör det tillsammans

Etik och hållbarhet är grunden i ett framgångsrikt samarbete. Därför är det grundläggande att våra värderingar och regler efterföljs av alla vi samarbetar med.

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Därför vill vi samarbeta med skickliga leverantörer och underentreprenörer i alla byggprojekt. Genom bra samarbete och regelbunden dialog kan vi leverera kvalitet till våra kunder – Metrolit-kvalitet. Vi har samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Det är ytterst viktigt för oss att kunna stå för arbetet, oavsett vem som utför det. Låt oss kroka arm och tillsammans leverera bra projekt.

Metrolit främjar seriöst företagande, motverkar svartarbete och verkar för sund konkurrens. För dig som underentreprenör åt Metrolit innebär detta att du löpande kommer att kontrolleras via ID06 Bolagsdeklaration.

På så sätt säkerställer Metrolit att deras underentreprenörer sköter sina samhälleliga åtaganden. Underentreprenör skall alltid åläggas följa föreskrifter enligt ”för sin bransch” gällande kollektivavtal.

Du som delar våra värderingar och vill samarbeta med oss fyller i och godkänner nedanstående dokumenten genom att ladda ner UE2021 och SKV4820. Nedan finns också blankett för Rättvist byggande, klicka här för att läsa mer.

Har du frågor?

Kontakta mig så får du svar.

tommy.jansson@metrolit.se

Länkar och nedladdningsbara dokument: