Hållbarhetsredovisning 2022

I det stora perspektivet är grunden i Metrolit-bolagens olika verksamheter hållbarhet då den går ut på att renovera och utveckla befintliga fastigheter för att kunna nyttjas i flera år framöver. Metrolit har funnits i 36 år men vår koncern är relativt nybildad. Den tog form under 2020 med vårt första förvärv och för verksamhetsåret 2022 gör vi nu vår första hållbarhetsredovisning. Koncernen består idag av fem bolagsgrupper som samtliga har en lång historia av att renovera, bevara och bygga om fastigheter. Bolagen kan alla stoltsera med återkommande kunder, god lönsamhet och medarbetare som stannar och trivs i bolagen. Bolagen står med egna varumärken och egna affärsidéer i marknaden, men det som förenar oss är viljan att tillsammans vara del av en större familj mot målet att bygga en nationell byggkoncern med huvudfokus på ROT och byggservice – en i grunden hållbar verksamhet. Vi arbetar tillsammans koncernövergripande för att kunna möta våra kunders behov, utveckla inköpsarbete och stötta varandra med resurser eller erfarenhet vid behov. Vi är schysta, pålitliga och enkla att ha att
göra med. Vi har höga krav på oss själva och våra verksamheter.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning