HBO Nordic

Fullständig hg anpassning från stomren lokal till färdig lokal med nya installationer och alla ytskikt nya. Omfattar ca 1500kvm.

Projektbeskrivning:

Kund:
Humlegården
Omfattning:
Rivning av konjunktursinstitutets före detta lokal. Därefter lades ny industriparkett och en ny rumsbildning byggdes upp efter Humlegårdens önskemål och arkitektens ritningar. Byggnation av nya WC grupper, nytt kök och kaffepentry, nya glaspartier och installationer. Samtidigt byttes stammar samt ventilationskanaler i befintligt schakt.
Byggtid:
7 månader
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad
Status:
Genomfört

Kontaktperson:

Michael Johansson

Tillbaka