Löwenströmska sjukhuset

Tillskapa en ny lokal för öppenvård.

Projektbeskrivning:

Kund:
Locum
Omfattning:
En ny lokal på 320 kvm har skapats för öppenvårdsmottagning (Psyk). Från sanering av asbest, rivning av betongväggar till en färdig lokal.
Byggtid:
4 månader
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad
Status:
Pågående
Arkitekt:

Carlstedt Arkitekter AB

Kontaktperson:

Robin Malm

Arbetschef

Tillbaka