Grimstaskolan

Grimstaskolan

Kund:
SISAB
Omfattning:
Projektet avser ombyggnation av Grimstaskolans befintliga lokaler. Skolan är en F-9, dimensionerad för 850 elever och utgörs idag av tre sammanlänkade hus, B, C och D
Byggtid:
20 månader
Entreprenadsform:
Utförandeentreprenad
Status:
Pågående

Kontaktperson:

Ulrik Ekenman

Tillbaka