29 september, 2021 15:46

Metrolit Byggnads har ingått ramavtal med Huge Bostäder AB!

Tillsammans med två andra duktiga entreprenörer har vi fått förtroendet att vara med och rusta upp stora delar av Huge Bostäders fastighetsbestånd bestående av närmare 8000 lägenheter, kommersiella lokaler och stadsdelscentrum.

”Vi på Metrolit är oerhört stolta och glada över att få fortsätta vårt samarbete med Huge Bostäder inom ROT. Vi tar oss med stort allvar an uppgiften att bidra till ökad livskraft i Huddinge kommun genom det arbete vi i Metrolit skapar tillsammans med Huges organisation. Ramavtalet gör det möjligt för oss att på lite längre sikt samverka för effektiva stambyten. Metrolit har över 35 års erfarenhet av att renovera, bygga om och bygga till i Stockholmsområdet.” Johanna Barnekow, VD Metrolit

”Av Huge Bostäders nästan 8000 bostäder är drygt hälften från 1960- och 1970-talet och i behov av upprustning, detta är ett arbete som är påbörjat och kommer att pågå de kommande 10-12 åren. Avtalet blir ett betydelsefullt verktyg för att kunna hålla tempo i renoveringarna samt att tydligt styra mot hållbarhet i våra ROT-projekt.” Mikael Halvarsson, projektchef Huge Bostäder AB

Tillbaka